Shopping cart

De informatie op deze site is met de grootste zorg samengesteld. Shapewear Europe B.V. kan echter niet volledig instaan voor de juistheid en volledigheid van de informatie die op deze site wordt verstrekt en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging deze informatie wijzigen. Tevens is Shapewear Europe B.V. niet aansprakelijk voor de informatie op websites waarnaar verwezen wordt.

Copyright
Op alle op deze website aanwezige informatie berust auteursrecht. Het is niet toegestaan om informatie welke afkomstig is van de website van Shapewear Europe B.V. zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te kopiëren en/of te verspreiden in welke vorm dan ook. Bezoekers c.q. gebruikers van de website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de aangeboden informatie. De tekst of grafische voorstellingen op deze website mogen zonder schriftelijke toestemming van Shapewear Europe B.V. noch geheel, noch gedeeltelijk worden verveelvuldigd en / of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins, hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking.

 

 

 

shapewearformen.com © 2024    |   General terms and conditions    |   Disclaimer    |   Privacy statement    |   +31 (0)228-593359    |   E-mail